Mrs. Lilia K. Dominis

Timeline of works

  • 1872
    He Mele Lahui Havai. Ke Mele a me na Huamele [in Hawaiian].
    Place & Publisher H.M. Whitney Honolulu
    Subjects:Hawaii