Mrs. F. Hemans
,
Charles E. Horn
Mrs. F. Hemans
,
Charles E. Horn
Mrs. F. Hemans
,
Charles E. Horn
Edmund Smith
,
Chevalier Sigismond Neukomm
Edmund Smith
,
Chevalier Sigismond Neukomm
Curtis Guild
J. E. Carpenter
,
W. T. Wrighton
J. E. Carpenter
,
W. T. Wrighton
J. E. Carpenter
,
W. T. Wrighton
J. E. Carpenter
,
W. T. Wrighton
Arthur Morrill
,
Benjamin F. Baker
Arthur Morrill
,
Benjamin F. Baker
Wm. Jerome
,
Andrew B. Sterling
,
Harry Von Tilzer